Mes įsikūrę

VšĮ "Victoria Gym sporto ir laisvalaikio centras"

Trinapolio g.11, Vilnius

Sporto klubo darbo laikas

  I - V         06:30 – 22:00 val.

VI - VII       08:00 – 22:00 val.

Telefonas pasiteiravimui:

8 620 98998

Victoria gym grožio centras:
8 612 66022

Get Adobe Flash player

Klubo lankymo taisyklės

 

VšĮ „VICTORIA GYM SPORTO IR LAISVALAIKIO CENTRAS“

VIDAUS TAISYKLĖS LANKYTOJAMS

 

I. BENDROSIOS SPORTO IR LAISVALAIKIO CENTRO „VICTORIA GYM“ TAISYKLĖS

 

1. Prieš pradedant sportuoti patartina pasitarti su gydytoju, klientas nepateikęs gydytojo pažymos yra pats atsakingas už savo sveikatą. Lankytojas turintis sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų pačiam lankytojui, ar kitų lankytojų sveikatai ir gyvybei, privalo apie šiuos sutrikimus informuoti sporto ir laisvalaikio centro „Victoria Gym“ darbuotojus. Lankytojas pilnai atsako už savo sveikatos būklės tinkamumą naudotis sporto klubo teikiamomis paslaugomis. Visa atsakomybė dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis sporto klube „Victoria Gym“, tenka lankytojui.

2. Lankytojai iki 16 metų įleidžiami tik su tėvais (globėjais). Už nepilnamečius lankytojus iki 16 metų pasirašo tėvai (globėjai), parašu patvirtindami, kad nepilnamečio lankytojo sveikatos būklė leidžia jam naudotis sporto klubo paslaugomis, nepilnametis lankytojas susipažino su Taisyklėmis, jų laikysis  ir tėvai (globėjai) yra pilnai atsakingi už nepilnamečio elgesį sporto klube bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą.

3. Lankytojai nuo 16 iki 18 metų registratūros darbuotojams privalo pateikti tėvų (globėjų) sutikimą prieš pradėdami naudotis sporto klubo paslaugomis.

4. Narystė sporto ir laisvalaikio centre „Victoria Gym“ (toliau - SLC) yra asmeninė. Naudotis naryste gali tik ją įsigijęs asmuo.

5. Pinigai už įsigytą abonementą arba vienkartinį apsilankymą nėra grąžinami.

6. Sporto klubo darbo laikas nuo rugsėjo 1 iki gegužės 31 d.: darbo dienomis nuo 6.30 val. iki 22.00 val., savaitgaliais nuo 8.00 val. iki 22.00 val. Vasaros sezono darbo laikas (nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.): darbo dienomis nuo 7.00 val. iki 21.00 val., savaitgaliais nuo 10.00 val. iki 19.00 val.

7. Apsilankymo (vieną kartą per dieną!) trukmė iki 3 val. Už apsilankymo trukmės viršijimą –  3,00 € priemoka už viršytą laiką.

8. Viršytas laikas skaičiuojamas pavėlavus išeiti iš sporto klubo 10 min ir už kiekvieną papildomą valandą mokama po 3,00 €.

9. Klientai į sporto klubą įleidžiami vėliausiai iki 21.40 val., vasaros sezonu iki 20.40 val. (savaitgaliais 18.40 val.). Neišėjus iš klubo iki 22.00 val. (vasaros sezonu iki 21.00/19.00 val.), mokama bauda - 3,00 €.

10. Viršytas laikas skaičiuojamas pavėlavus išeiti iš sporto klubo 10 min ir už kiekvieną papildomą valandą mokama po 3,00 €.

11. Išeinant registratūroje privaloma palikti persirengimo spintelės bei seifo raktus ir pasiimti lankytojo kortelę arba kasos kvitą.

12. Be kortelės lankytojai įleidžiami 2 kartus, 3 kartą nepateikus sporto klubo kortelės lankytojas gali būti nebeįleidžiamas, klientas turi kreiptis į registratūros darbuotojus dėl naujos kortelės išdavimo bei sumokėti kaip už kortelės praradimą. Kartai anuliuojasi po 2 mėnesių.

13. Klubo nariams draudžiama eiti į darbuotojams skirtas patalpas.

14. Draudžiama teikti klubo patalpose tiek mokamas, tiek ir nemokamas konsultacijas, reklamą ar kitą komercinę veiklą, kurių teikimą vykdo sporto ir laisvalaikio centras „Victoria Gym“.

15. Pastebėjus kokių nors gedimų, prašome nedelsiant pranešti SLC darbuotojams.

16. Nepalikite asmeninių daiktų be priežiūros! SLC neatsako už persirengimo patalpose ar treniruočių vietose paliktus daiktus.

17. Pamiršti daiktai saugomi vieną mėnesį.

18. Filmuoti ir fotografuoti galima tik suderinus su administracija.

19. Neblaivūs SLC nariai neįleidžiami.

20. Vaikai iki 3 m. į sporto klubą neįleidžiami.

21. Dovanų čekis galioja 60 dienų nuo įsigyjimo dienos.

22. Mokestis už prarastą persirengimo spintelės raktą, apyrankę – 6,00 €, už rūbinės žetoną arba kortelę – 3,00 €.

23. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Administracija pasilieka teisę keisti kainas be išankstinio įspėjimo.

24. Administracija pasilieka teisę keisti Vidaus taisykles lankytojams be išankstinio įspėjimo, lankytojai yra asmeniškai atsakingi už susipažinimą su Vidaus taisyklių lankytojams pakeitimais. Taisyklės yra skelbiamos internetiniame puslapyje www.victoria-gym.lt ir sporto klubo informaciniuose stenduose.

 

II. KLIENTŲ DUOMENŲ TVARKYMAS

 

25. Kliento vardas, pavardė yra renkami tik kliento identifikavimo tikslais, kad būtų suteiktos sporto klubo paslaugos. Fotonuotrauka yra daroma identifikavo tikslais, kadangi narystė sporto klube yra asmeninė. Šie duomenys yra saugomi sporto klubo duomenų bazėje 12 mėn. po sporto klubo paslaugų teikimo sutarties pasibaigimo datos.

 

Aš, žemiau pasirašęs neprieštarauju, kad Victoria Gym darbuotojas padarytu mano fotonuotrauką.

 

25.1 Klientai, kurie nesutinka , kad būtų daroma jų fotonuotrauka, kiekvieno apsilankymo metu turės pateikti „Victoria Gym“ registratūros darbuotojams asmens identifikavimo kortelę arba dokumentą kuriame būtų kliento vardas, pavardė bei fotonuotrauka. Tik pateikus nurodytą dokumentą klientui bus duotas persirengimo spintelių raktas. Asmens dokumentas viso apsilankymo metu bus saugomas registratūroje ir grąžinamas klientui baigus naudotis sporto klubo paslaugomis.

 

Aš, žemiau pasirašęs, prieštarauju, kad Victoria Gym darbuotojas padarytų mano fotonuotrauką ir sutinku kiekvieno apsilankymo metu Victoria Gym sporto klube pateikti asmens dokumentą su fotonuotrauka. Taip pat esu susipažinęs, jog nepateikęs dokumento nebūsiu įleistas į sporto klubo patalpas.

 

III. ABONEMENTŲ GALIOJIMO LAIKINO SUSTABDYMO TAISYKLĖS

 

Abonementas turi būti aktyvuotas per 30 dienų nuo abonemento įsigijimo dienos, kitu atveju po 30 dienų jis aktyvuojasi savaime:

 

Rytinis (rudens – pavasario sezonu) abonementas galioja darbo dienomis iki 10.00 val. ir iki 10.00 val. klientas privalo išeiti iš sporto klubo. Pavėlavus imamas papildomas mokestis – 3,00 € už kiekvieną viršytą valandą. Klientas gali užeiti į klubą, pagal rytinį abonementą ne vėliau 9.30 val. (Vasaros sezonu rytinis abonementas galioja iki 11.00 val.)

 

Dieninio abonemento galiojimo laikas darbo dienomis yra iki 17 val. Klientas turi išeiti iš sporto centro ne vėliau, kaip iki 17.00 val., išėjus vėliau, yra sumokama priemoka – 3,00 € (10,36 Lt) už kiekvieną viršytą valandą. Klientas gali užeiti į klubą, pagal dieninį abonementą, ne vėliau 16.30 val.

 

Kartinis abonementas. Apsilankymo (vieną kartą per dieną!) trukmė iki 3 val. 8 kartų abonementas galioja  30 dienų, 16 kartų abonementas –  60 dienų, atitinkamai 24, 32, 56 ir 112 kartų abonementai. Abonementas galioja darbo dienomis, savaitgaliais ir šventinėmis dienomis.

 

Neribotas abonementas. Abonementas galioja darbo dienomis, savaitgaliais ir šventinėmis dienomis.

 

Bendras abonementas (abonenentas 2 asmenims). Lankytojai naudojasi viena abonementine kortele, ne daugiau kaip vieną kartą per dieną. Abonementas galioja darbo dienomis, savaitgaliais ir šventinėmis dienomis.

 

Šeimyninis abonementas (2 suaugę ir 1 vakas / 2 suaugę ir 2 vaikai) Lankytojai naudojasi viena abonementine kortele. Abonementas galioja darbo dienomis  savaitgaliais ir šventinėmis dienomis.

 

Abonementas studentams, senjorams, neįgaliesiems ir moksleiviams. Abonementas parduodamas tik pateikus atitinkamą, galiojantį pažymejimą. Abonemento galiojimo laikas darbo dienomis yra iki 17 val. Klientas turi išeiti iš sporto centro ne vėliau, kaip iki 17.00 val., išėjus  vėliau, yra sumokama priemoka – 3,00 € už kiekvieną viršytą valandą. Klientas gali užeiti į klubą, pagal dieninį abonementą, ne vėliau 16.30 val.

 

Vienkartinis apsilankymas trukmė iki 3 val.

 

Mokymas plaukti vaikams arba suaugusiems. Apsilankymo trukmė 1 val. 45 min.

 

Abonementas gali būti laikinai sustabdytas dėl ligos, pateikus nedarbingumo pažymėjimą, ar dėl asmeninių priežasčių. Apie sustabdymą prašome pranešti vieną dieną prieš klubo registratūros darbuotojams telefonu, kuris yra nurodytas ant klubo kortelės, arba išeinant iš sporto klubo. Praėjusia data klubo narystė nėra stabdoma ir prarastas laikas nėra kompensuojamas. Abonemento sustabdymo atšaukti nebegalima. Narystės kortlelės galiojimo terminas, pasibaigus stabdymo laikotarpiui, automatiškai tęsiasi toliau. Abonementą galima stabdyti  tik vieną kartą, išskyrus 6 mėn. ir 1 metų narystės abonementus.

 

Prašome atkreipti dėmesį, kad:

    1 mėn. abonementą  galima sustabdyti 1 savaitei  tik dėl ligos;

3 mėn. abonementą galima sustabdyti 2 savaitėms  tik dėl ligos;

4 mėn abonementą galima sustabdyti  2 savaitėms (dėl ligos ar asmeninių priežasčių);

6 mėn. abonementą galima sustabdyti  2 savaitėms (dėl ligos ar asmeninių priežasčių);

1 metų abonementą galima sustabdyti 1 mėnesiui (dėl ligos ar asmeninių priežasčių).

 

IV. TAISYKLĖS TRENIRUOKLIŲ SALĖJE

 

1. Sportuoti galima tik dėvint tam skirtus drabužius ir švarią sporto avalynę. Neleidžiama sportuoti basiems, avėti futbolo batelius, šlepetes. Nerekomenduojama avėti batelių plokščiais ir plonais padais.

2. Draudžiama mėtyti grifų skridinius ir svarmenis ant grindų ar kitaip niokoti, gadinti inventorių.

3. Baigus pratimą, treniruokliai turi būti paliekami tvarkingi, štangos ir svarmenys sudedami į vietą.

4. Poilsio pertraukos metu ant treniruoklių sėdėti negalima.

5. Draudžiama naudotis neveikiančiu treniruokliu ir būtina apie tai informuoti personalą.

6. Siekiant išvengti traumų, vaikams iki 16 metų treniruoklių salėje sportuoti draudžiama.

7. Visais iškilusiais klausimais prašome konsultuotis su salėje esančiu treneriu.

 

V. TAISYKLĖS AEROBIKOS SALĖJE

 

Išsamias elgesio aerobikos salėje taisykles rasite prie aerobikos užsiėmimų tvarkaraščio.

 

VI. TAISYKLĖS VANDENS PROCEDŪRŲ VIETOSE

 

1. Naudojantis vandens procedūromis, pageidautina turėti medicininę pažymą.

2. Draudžiama lankytis asmenims sergantiems infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat asmenims, turintiems atvirų žaizdų ir kitų sveikatos sutrikimų, keliančių pavojų paties asmens ar kitų lankytojų saugumui ir ar gyvybei.

3.Vaikai iki 16 metų baseino zonoje gali būti tik prižiūrimi tėvų (globėjų), lankantys plaukimo treniruotes bus prižiūrimi plaukimo instruktoriaus. Lankytojai atvykę į sporto ir laisvalaikio centrą „Victoria Gym“ su nepilnamečiais vaikais, privalo apie tai informuoti baseino prižiūrėtoją bei prižiūrėti nepilnamečius vaikus. Tėvai (globėjai) pilnai atsako už nepilnamečių vaikų sveikatą ir saugumą vandens zonoje bei pirtyse.

4. Vaikai iki 7 metų neįleidžiami į sūkurinę vonią.

5. Vandens zonoje privaloma dėvėti šlepetes. Prieš lipant į baseiną būtina nusiprausti po dušu ir pageidautina turėti plaukimo kepurę. Po pirties, prieš lipant į vandenį, būtina nusiprausti po dušu.

6. Griežtai draudžiama šokinėti į baseiną. Įlipti ir išlipti iš baseino galima tik naudojantis kopėtėlėmis.

7. Draudžiama lankytis baseine ir pirtyse neblaivios būsenos.

8. Sėdint pirtyje ant suolų, būtina pasitiesti asmeninį rankšluostį.

9. Neleidžiama neštis maisto ir alkoholinių gėrimų į pirtį ir baseiną.

10. Draudžiama pirtyse ant akmenų pilti skysčius.

11. Vandens procedūrų vietose privaloma dėvėti maudymosi kostiumėlius ar glaudes (ne šortus) ir draudžiama dėvėti rūbus, su kuriais buvo sportuojama.

 

Baseine griežtai draudžiama:

 

12. Stumdytis ir šokinėti nuo bortelių.

13. Plaukioti kramtant kramtomąją gumą.

 

Prašome vykdyti visus baseino prižiūrėtojo nurodymus.

 

SLC nariai, nesilaikantys aukščiau išvardintų taisyklių, patys atsako už savo veiksmų padarinius.

 

Lankytojui atsisakius susipažinti su Įstaigos vidaus taisyklėmis lankytojams ir patvirtinti apie tai pasirašant, sporto klubas turi teisę neleisti lankytojui naudotis sporto klubo paslaugomis.

Sporto ir laisvalaikio centras „Victoria Gym“ turi teisę atsisakyti teikti paslaugas asmenims, pažeidusiams šias Taisykles, taip pat ir kitiems nepageidaujamiems asmenims, kurių elgesys kelią grėsmę kitiems SLC lankytojų interesams ir/ar nesuderinamas su šiomis Taisyklėmis. SLC darbuotojai turi teisę pareikalauti lankytojų, pažeidusių šias taisykles, nutraukti naudojimąsi sporto klubo teikiamomis paslaugomis bei palikti sporto klubo patalpas. Pinigai už šį apsilankymą negrąžinami.

 

Aš, žemiau pasirašęs(-iusi), susipažinau su čia išdėstytomis taisyklėmis ir sutinku jų laikytis.

 

balkonu renovacija